Chính sách và quy định chung

1. Chính sách & Quy định chung:

  • Dịch vụ:  Lắp đặt dây chuyền, chuyển giao công nghệ Xi mạ
  • Số lượng: Tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Giá cả:
  • Chất lượng dịch vụ, sản phẩm:  Cam kết sản phẩm chính hãng, mới 100%

1.2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

  1. Quyền của khách hàng: khách hàng có quyền không nhận chương trình hoặc ký nghiệm thu dịch vụ nếu chất lượng không đạt như chương trình đã ghi trong tour.
  2. Nghĩa vụ của khách hàng: Thực hiện việc thanh toán đúng theo các điều khoản trong hợp đồng đúng hạn.

2. Quy định và hình thức thanh toán

2.1. Phương thức thanh toán: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chúng tôi theo giá trị hợp đồng

2.2. Thời hạn thanh toán: khách hàng thanh toán tiền cho chung tôi ngay khi lắp đặt, chuyển giao công nghệ

3. Chính sách

3.1. Phương thức giao nhận:

4. Chính sách bảo hành/bảo trì

chúng tôi có chính sách bảo hành và bảo trì tùy theo dịch vụ khách hàng đăng ký theo như trong Hợp Đồng đã ký kết.

5. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

6. Chính sách bảo mật thông tin

7. Quy trình bán hàng, cung cấp dịch vụ