Liên hệ

Công ty TNHH Hoàng Phương Việt Trì

  • Giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Phương
  • Giấy phép kinh doanh: Số 2600741187
  • Mã số thuế: 2600741187
  • Trụ sở: Số 285 Nguyệt Cư – Nông Trang – TP. Việt Trì – Phú Thọ
  • Điện thoại/fax: 0982 186 348 / (0210) 3666 789
  • Website: http://hpwindows.vn
  • Fanpage: Cửa Hoàng Phương
  • Email: [email protected]

Chỉ dẫn bản đồ